top of page

Training Nederland

22007847_1324164121043734_5376119039366199979_n.jpg

Het Lifebook

Het Lifebook is een persoonlijk werkboek voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar waarin zij middels verschillende thema’s hun verhaal kunnen vertellen, opschrijven en op kunnen tekenen. Voor kinderen en jongeren met een pijnlijk en moeilijk verleden is het vaak moeilijk om te praten over hun persoonlijke geschiedenis en over hun familie. De diepgewortelde pijn heeft vaak effect op hun zelfvertrouwen waardoor het moeilijker voor hen is om zich te ontwikkelen tot een gezonde, sterke en zelfbepalende persoonlijkheid. 

Met het Lifebook bieden we kinderen een laagdrempelige manier aan om zich te uiten en te leren van andere kinderen. 

Het werken met Lifebook is geen therapie, maar de interventie kan worden gebruikt als aanvulling op de therapie. Hoewel er geen doel is om schadelijke effecten van trauma te herstellen, ontdekken kinderen dat zij moeilijke ervaringen kunnen uiten via de Lifebook-sessies en zo hun welzijn kunnen verbeteren. 

 

Het werken met Lifebook en de ontmoeting met andere kinderen maakt hen bewust van hun persoonlijke kwaliteiten en talenten, de mooie gebeurtenissen en de goede ontmoetingen met mensen in hun leven, op zo’n manier dat zij dat voelen als hun eigen kracht en bron. Het kan hen een nieuw perspectief geven op hun eigen geschiedenis, om vandaar uit kracht en vertrouwen op te doen voor hun toekomst.

Over Stichting Lifebook for Youth

Lifebook for Youth verspreidt sinds mei 2011 levensboeken aan kinderen en jeugdigen in binnen- en buitenland (Servië, Bosnië, Kroatie, Albanië, Bulgarije, Nederland, Zuid-Afrika, Libanon en Kenia). We werken intensief samen met jeugd(zorg) instellingen die zorg dragen voor kinderen en jongeren die weinig continuïteit hebben gekend qua opvoeders en/of verblijfplaats en éen of meer breuken in hun levensgeschiedenis hebben. Het gaat om kinderen die door problemen thuis of vanwege bijzondere omstandigheden zoals oorlog, verlies en armoede, vaak zijn verhuisd, veel verschillende opvoeders hebben gehad, uit huis zijn geplaatst of het contact met (een deel van) hun familie hebben verloren. Op een zo laagdrempelig mogelijke manier bieden we kinderen een hulpmiddel aan om zich te uiten en te leren van andere kinderen, namelijk het Lifebook.

"I was better connected with the children, because we shared something special during the Lifebook sessions. I felt secure with a good manual, prepared materials

and structured frame for the work with children".

Lifebook Coach from Serbia

Our Mission

Wat maakt het Lifebook uniek?

Wat het levensboek van Lifebook for Youth uniek maakt is dat het zich richt op de positieve aspecten van het leven en dat er in groepsverband gewerkt wordt. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd om hun eigen ervaringen en verhalen te uiten en te delen met andere kinderen. Dit bevordert het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van deelnemende kinderen en zij worden zich meer bewust van specifieke karaktereigenschappen en kwaliteiten. 

Rol van de Lifebook coach

Het is belangrijk dat de Lifebookcoach een veilige en vertrouwde omgeving creëert waarin de kinderen zich kunnen openen en uiten. 

Om het werken in groepjes goed te begeleiden verzorgt Lifebook for Youth de training tot Lifebook coach. De training is bedoeld voor MBO en HBO opgeleide social workers die werkzaam zijn in de jeugdzorg, pleegzorg en/of vluchtelingenwerk. 

De training is SKJ geaccrediteerd en levert 19.20 punten op.

Happy Lifebook Coaches _ happy children #lifebook #lebanon #childandyouthcare #positivepsy
Schermafbeelding 2018-12-29 om 23.20.29.png

Inhoud van de training

De training duurt twee en halve dag, waarbij de deelnemers leren groepjes (maximaal 5 tot 6) kinderen/jongeren te begeleiden in het werken met het Lifebook. 

De deelnemers ontvangen het handboek Lifebook coach en 10 Lifebooks. Aan de hand van het handboek worden tijdens de eerste en tweede trainingsdag alle modulen van het Lifebook behandeld, de theoretische uitgangspunten, de vaardigheden/competenties van de Lifebook coach en de do’s and dont’s bij het vormen van Lifebook groepjes. In de tussentijd maken de deelnemers in hun eigen organisatie een start met het werken met 2 groepje van 5 kinderen.

Tijdens de derde trainingsdag presenteren de deelnemers hun ervaringen met het werken met de 2 groepjes kinderen. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een mondelinge en schriftelijke eindevaluatie en (indien alle onderdelen met een positief resultaat zijn afgerond) het uitreiken van het certificaat Lifebook coach.

 

Aan het eind van de training:

 • Weten de coaches hoe ze met het Lifebook moeten werken

 • Hebben ze de verschillende onderdelen van het levensboek zelf geoefend

 • Weten de deelnemers hoe ze de kinderen/jongeren kunnen coachen tijdens het werken aan hun levensboek

 • Hebben zij twee groepjes kinderen als Lifebook coach begeleid

 • Kunnen zij binnen hun organisaties zelfstandig het Lifebook implementeren en beschikbaar maken voor alle kinderen en jongeren

Tijdsinvestering

 • Zelfstudie 8 uur

 • Contacturen: 

  • 2 trainingsdagen van ieder 6 uur (12 uur)

  • 1 trainingsdag van 4 uur inclusief presentatie (toetsing)

  • Werken met 2 groepjes kinderen: per groepje 12 ½ uur (25 uur)

Totaal: 49 uur

Kosten van de training

De training kost 499 euro per persoon. 

Dit is inclusief trainerskosten, het handboek Lifebook coach, 10 Lifebooks, certificaat, ontwikkelingskosten en materialen.

Data training 2023 Lifebook Coach

vrijdag 10 februari      09.00 – 15.00

vrijdag 24 februari      09.00 – 15.00

vrijdag 24 maart         13.00 – 17.00

JA, IK SCHRIJF ME IN VOOR DE OPLEIDING LIFEBOOK COACH

Bedankt voor het registreren. We nemen binnenkort contact met je op!

bottom of page