top of page

De training

Lifebook for Youth verspreidt sinds mei 2011 levensboeken aan kinderen en jeugdigen in binnen- en buitenland (Servië, Bosnië, Kroatie, Albanië, Bulgarije, Nederland, Zuid-Afrika, Libanon en Kenia). We werken intensief samen met jeugd(zorg) instellingen die zorg dragen voor kinderen en jongeren die weinig continuïteit hebben gekend qua opvoeders en/of verblijfplaats en éen of meer breuken in hun levensgeschiedenis hebben. Het gaat om kinderen die door problemen thuis of vanwege bijzondere omstandigheden zoals oorlog, verlies en armoede, vaak zijn verhuisd, veel verschillende opvoeders hebben gehad, uit huis zijn geplaatst of het contact met (een deel van) hun familie hebben verloren. 

 

Op een zo laagdrempelig mogelijke manier bieden we kinderen een hulpmiddel aan om zich te uiten en te leren van andere kinderen, namelijk het Lifebook.

Inhoud van de training

De training duurt twee en halve dag, waarbij deelnemers tijdens de eerste 2 dagen op interactieve wijze leren om groepjes (maximaal 5 tot 6) kinderen/jongeren te begeleiden in het werken met Lifebook. 

Met behulp van het handboek leren deelnemers op welke manier de verschillende sessies met kinderen en jongeren het best kunnen worden voorbereid en uitgevoerd. Naast aandacht voor de specifieke coachingsvaardigheden die Lifebook vereist komen uiteraard ook de theoretische uitgangspunten aan bod. Deelnemers waarderen het feit dat je tijdens de training zelf de kans krijgt om in verschillende rollen actief met Lifebook aan de slag te gaan. Zo ervaar je zelf wat het werken met Lifebook voor kinderen betekent.  Tussen de 2de en 3de trainingsdag ga je als deelnemer zelf aan de slag met 2 groepjes kinderen en het Lifebook. Tijdens de laatste trainingsdag presenteren de deelnemers hun ervaringen met het werken met Lifebook. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een eindevaluatie en (indien alle onderdelen met een positief resultaat zijn afgerond) het uitreiken van het certificaat Lifebook coach.

Aan het eind van de training:

 • Weten de coaches hoe ze met Lifebook moeten werken.

 • Hebben ze de verschillende onderdelen van het levensboek zelf geoefend.

 • Weten de deelnemers hoe ze de kinderen/jongeren kunnen coachen tijdens het werken aan hun levensboek.

 • Hebben zij twee groepjes kinderen als Lifebook coach begeleid. 

 • Kunnen zij binnen hun organisaties zelfstandig het Lifebook implementeren en beschikbaar maken voor alle kinderen en jongeren.

 • -    Zelfstudie 8 uur

 • -    Contacturen: 

  • 2 trainingsdagen van ieder 6 uur (12 uur)

  • 1 trainingsdag van 4 uur inclusief presentatie (toetsing)

  • Werken met 2 groepjes kinderen: per groepje 12 ½ uur (25 uur

  • Totaal: 49 uur

Kosten van de training

 

De training kost 499 euro per persoon. 

Dit is per deelnemer inclusief trainerskosten, het handboek Lifebook coach, 10 Lifebooks, certificaat, ontwikkelingskosten en materialen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen neem dan contact op en stuur een mail naar info@lifebookforyouth.com

We Need Your Support Today!

bottom of page